O Nas

Oferta

Galeria

Porady

Kontakt

Konserwacja malarstwa – wykonujemy konserwacje malarstwa ściennego i sztalugowego na drewnie, płótnie, blasze.

Konserwacja rzeźby i detalu architektonicznego – wykonujemy konserwacje:

– rzeźby i płaskorzeźb z kamienia naturalnego, w tym polichromowanych i złoconych
– rzeźb i sztukaterii z zapraw mineralnych (gipsowych, wapiennych, wapienno-cementowych itp.), w tym polichromowanych i złoconych
– drewnianych rzeźb, płaskorzeźb, ram, w tym polichromowanych i złoconych
– obiektów metalowych w tym polichromowanych i złoconych
– obiektów ceramicznych z każdego rodzaju ceramiki: porcelany, fajansu, kamionki, ceramiki antycznej
– obiektów ze szkła
– wykonujemy złocenia w każdej technice i na każdym podłożu.

Wykonujemy pełne konserwacje wyposażenia wnętrz kościołów i pałaców – konserwacja sztukaterii, stiuków, okładzin kamiennych i ceramicznych, stolarki okiennej i drzwiowej – ołtarze, ambony, chrzcielnice, ławy, nagrobki, epitafia, żyrandole, meble, ramy kominków itp.

Badania i ekspertyzy konserwatorskie: przeprowadzamy ocenę stanu zachowania obiektu, prowadzimy badania in situ układu stratygraficznego warstw polichromii na obiektach, opracowujemy programy prac konserwatorskich i kosztorysy tych prac, służymy pomocą w wypełnianiu wniosków o pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich.

Nadzór konserwatorski: Prowadzimy nadzory przy pracach konserwatorskich elewacji zabytkowych budowli.

Nasi klienci: instytucje państwowe np. muzea, urzędy państwowe, kościoły, klasztory, klienci indywidualni.