O Nas

Oferta

Galeria

Porady

Kontakt

Poradnik działań konserwatorskich

I.   Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym należy podjąć kilka wstępnych kroków o charakterze formalnym, pozwalających na realizację tych prac.

Krok 1. Podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich przy danym obiekcie zabytkowym.

Krok 2. Zlecenia opracowania programu prac konserwatorskich do wytypowanego obiektu zabytkowego.
Do opracowania takiego programu uprawniony jest dyplomowany konserwator zabytków. Program ten jest dokumentem niezbędnym w podjęciu następnych kroków.

Krok 3. Złożenie „Wniosku o wydanie  pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku…” do  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zgodnie rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie „prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków (…)”
Opracowany program prac konserwatorskich stanowi jeden z załączników do tego wniosku.  Wszelkie informacje i druk wniosku  dostępne są na stronie  wosoz.ibip.pl

Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac wystarczy do rozpoczęcia działań konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym.

II.  W  przypadku starań o dofinansowanie lub refundację poniesionych kosztów na prace konserwatorskie należy podjąć dalsze kroki

Krok 4. Zlecenie sporządzenia kosztorysu planowanych  prac konserwatorskich w oparciu o wcześniej opracowany program prac w przypadku dofinansowania lub kosztorys powykonawczy w przypadku prac przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przy obiekcie zabytkowym. Kosztorysy te może wykonać dyplomowany konserwator zabytków lub inna osoba posiadająca stosowne doświadczenie przy zabytkach.

Krok 5. Pozyskanie środków na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku. Dostępne są różne źródła pozyskiwania środków finansowych na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych :

  1. Dotacje z Funduszy Unii Europejskiej w ramach odpowiednich programów
  2. Dotacje i refundacje pozyskiwane na różnych szczeblach administracji państwowej : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( wzór wypełnionego wniosku , regulamin i objaśnienia pod adresem www.mk.gov.pl/po/dziedzictwo.php ; Urzędów Marszałkowskich; Starostw Powiatowych; Urzędów miejsko-gminnych oraz
  3. dotacje przyznawane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.